توضیحات

ماله موتوری یوری چین 90 سانت با موتور GX220 چین