شماره حساب ها

لطفا بعد از واریز وجه موردنظر عکس رسید یا شماره پیگیری خود را به تلفن همراه: (یوسف دارابی) 09123702295 پیامک زده و یا از طریق پیام رسان تلگرام (http://telegram.me/Yoosefdarabi) و واتس آپ ارسال فرمایید.

بانک ملی

 

شماره حساب : 0101390208007

شماره کارت: 7718-2565-9972-6037

 

 

بانک ملت

 

شماره حساب: 573129056

شماره کارت: 1931-6323-3377-6104

 

 

بانک صادرات

 

شماره حساب: 0100633359005

شماره کارت: 6291-5223-6915-6037