تیغه ماله 90 سانت ضخامت 2 میلیمتر وست برزیل (سیلور)