تیغه ماله 60 سانت ضخامت 2 میلیمتر وست برزیل (سیلور)