تیغه ماله 90 سانت ضخامت 1/5 میلیمتر خلیج فارس

جنس تیغه: آلیاژ Ck 75

ضخامت تیغه: 1/5 میلیمتر

ابعاد تیغه:  ۱۵۱ در ۳۵۶ میلیمتر

استاندارد: استاندارد Din آلمان