توضیحات

ماله موتوری باریکل ایتالیا 120  سانت با موتور هوندا ارجینال