سینی ماله ۹۰دریای مازندران ورق فولاد مبارکه ۲/۵ میلیمتر از جنس STW22

395,000 تومان

قطر سینی: ۹۰ سانتیمتر

ضخامت: ۲/۵ میلیمتر

جنس سینی: STW22

وزن سینی: ۱۶ کیلوگرم

سینی ماله ۹۰دریای مازندران ورق فولاد مبارکه ۲/۵ میلیمتر از جنس STW22

395,000 تومان