سینی ماله 90 سانت دریای پارس ایرانی

385,000 تومان

قطر سینی: 90 سانتیمتر

ضخامت: 2/5 میلیمتر

جنس سینی: Stw22

وزن سینی: 16 کیلوگرم

عمر مفید: 3000 تا 5000 مترمربع

سینی ماله 90 سانت دریای پارس ایرانی

385,000 تومان