پمپ 200 بار اینترپمپ ایتالیا با دینام 7.5 اسب موتورژن تبریز شاسی و کوبله

نوع: برقی – صنعتی

فشار: 200 بار

برند: اینترپمپ ایتالیا

دینام: دینام 7.5 اسب موتورژن تبریز شاسی و کوبله