پمپ 150 بار اینترپمپ ایتالیا

نوع: برقی – صنعتی

فشار: 150 بار

برند: اینترپمپ ایتالیا