پمپ 100 بار اینترپمپ ایتالیا

نوع: برقی – صنعتی

فشار: 100 بار

برند: اینترپمپ ایتالیا