شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-A – شیلنگ ویبره ژونیل

ژونیل از برندهای مطرح در زمینه تولید و ساخت لوازم ساختمانی است که شبلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-A آن در بازار ایران با قیمت مناسب وجود دارد. شبلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-A تقریبا طول استاندار 6 متری دارد.

نوع موتور شبلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-A : برقی – بنزینی

میله: 4 – 7  متر

قطر پوکر:  32 – 38 – 45 – 50 – 60 میلی متر