شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-60 – شیلنگ ویبره ژونیل

شیلنگ ویراتور ژونیل Jeonil JIV-60 ابعاد 60 در 445 میلی متری دارد. از شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-60 برای ویبراتور ژونیل JGE است.

نوع موتور شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-60 : برقی – بنزینی

میله: 4 – 7  متر

قطر پوکر:  32 – 38 – 45 – 50 – 60 میلی متر