شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-50 – شیلنگ ویبره ژونیل

شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-50 از نوع شیلنگ ویبراتور بتنی و شیلنگ ویبره است. از شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-50  برای انواع موتورهای برقی و بنزینی استفاده می شود.

نوع موتور شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-50 : برقی – بنزینی

وزن : 22 کیلوگرم

میله : 4 – 7  متر

قطر پوکر:  32 – 38 – 45 – 50 – 60 میلی متر