شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-45 – شیلنگ ویبره ژونیل

شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-45 ابعاد 45 در 445 میلی متری دارد و از نوع شلنگ ویبراتور برقی بتنی و شیلنگ ویبره است. این شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-45 مناسب برای ویبراتور ژونیل JGE است.

نوع موتور شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-45: برقی – بنزینی

میله: 4 – 7  متر

قطر پوکر:  32 – 38 – 45 – 50 – 60 میلی متر