شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-38 – شیلنگ ویبره ژونیل

شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-38 ابعاد 38 در 445 میلی متری دارد. طول میله شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-38 بین 4 تا 7 میلی متر است که میزان استاندارد آن 6 میلی متر در نظر گرفته شده است.

نوع موتور شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-38 : برقی – بنزینی

میله: 4 – 7  متر

قطر پوکر:  32 – 38 – 45 – 50 – 60 میلی متر