شیلنگ ویبراتور ژونیل Jeonil JIV-32 – شیلنگ ویبره ژونیل

شیلنگ ویراتور ژونیل Jeonil JIV-32 قابل استفاده برای ویبراتور ژونیل JGE است. از شیلنگ ویراتور ژونیل Jeonil JIV-32 برای انواع موتورهای برقی و بنزینی در ویبراتورها استفاده می شود و دارای وزن 16 کیلوگرمی می باشد.

نوع موتور شیلنگ ویراتور ژونیل Jeonil JIV-32: برقی – بنزینی

میله: 4 – 7  متر

قطر پوکر:  32 – 38 – 45 – 50 – 60 میلی متر