تیغه کاتر آسفالت بر لوکیا چین | 60 سانت

تیغه کاتر آسفالت بر نورتون با قطر 60 سانت لبه های لایه ای از خرده سنگ ها را هم می تواند برش بدهد.

کاربرد: آسفالت

کاربرد: برش آسفالت

قطر تیغه: 60 سانتیمتر

حداکثر عمق برش آسفالت: 20 الی 22 سانتیمتر