تیغه کاتر آسفالت بر لوکیا چین | 45 سانت

تیغه کاتر آسفالت بر نورتون با قطر 45 سانت لبه های لایه ای از خرده سنگ ها را هم می تواند برش بدهد.

کاربرد: آسفالت

کاربرد: برش آسفالت

قطر تیغه: 45 سانتیمتر

حداکثر عمق برش آسفالت: 15 الی 17 سانتیمتر