توضیحات

تیغه ماله 90 سانت ضخامت 2 میلیمتر وست برزیل (بلو)