شمشه ماله موتوری 5 متری – شمشه ماله موتور بالا

شمشه ماله موتوری 5 متری از نوع شمشه ماله موتوری با طول تیغه ی  5 متری است.

شمشه ماله ویبره موتوری 5 متری دارای یک تیغه است و نوع سیستم خنک کنندگی، هوا خنک دارد. سوخت مورد استفاده در این دستگاه، بنزینی است.