شمشه ماله موتوری 2 متری – شمشه ماله موتور بالا

شمشه ماله موتوری یا شمشه ماله ویبره در کاربری های گوناگون و طول های مختلفی بین 2 تا 6 متری در بازار موجود است. از آن برای از بین بردن حفره های بتن و تراز نمودن سطح آن استفاده می شود.

در این شمشمه ماله ویبره موتوری طول تیغه 2 متر است. نوع سیستم خنک کنندگی آن هوا خنک است و یک تیغه دارد.