شمشه ماله موتوری 1.8 متری – شمشه ماله موتور بالا

شمشه ماله موتوری یا شمشه ماله ویبره از جمله تجهیزات ساختمانی و راه سازی است که برای از بین بردن حفره های بتن و تراز نمودن سطح آن استفاده می شود.

در این شمشمه ماله ویبره موتوری طول تیغه 1.8 متر است. نوع سیستم خنک کنندگی آن هوا خنک است و یک تیغه دارد.