تیغه کاتر آسفالت بر لوکیا | 35 سانت

کاربرد: آسفالت

قطر تیغه: 35 سانتیمتر

دسته: